Produse

Kaiflex EF tub standard

Kaiflex EF-E placa

Kaiflex EF-E placa auto-adeziva

Kaiflex EF placa auto-adeziva

Kaiflex EF Duct Alu SK

Kaiflex adeziv K 414

Kaiflex Banda EPDM

Kaiflex EPDMplus placa

Kaiflex ST Protect Alu-Tec placa

Kaiflex ST placa auto-adeziva

Kaiflex ST placa standard

Kaiflex Banda adezivata

Kaifoam DWS

Kaiflex EPDM Adeziv

Kaifoam PE AB tub